Posted on

Effektiv rekruttering af Finans- og økonomiprofiler

Kampen om kvalificerede finans- og økonomiprofiler i Danmark intensiveres. Virksomheder står over for kompleksitet i sektoren, den digitale revolution og afgangen af erfarne medarbejdere. Rekrutteringsprocessen er blevet tidskrævende, og innovative løsninger er afgørende.

Læs mere

Posted on

Trivsel som nøglefaktor for succes i 2024

Det nye år bringer altid med sig håb og muligheder for forandring. En af de mest effektive måder at kickstarte 2024 på er ved at begynde året med at fokusere på trivsel. Mens mange virksomheder traditionelt fokuserer på målsætninger og økonomiske mål ved årets begyndelse, er der en stigende erkendelse af, at trivsel er kernen i en sund og bæredygtig organisation. At starte året med fokus på organisationens trivsel kan være nøglen til øget engagement, produktivitet og succes.

Læs mere

Posted on

En bæredygtig fremtid med Newplacement

Det er vigtigt at inkludere og anerkende hver generations unikke kvaliteter. Babyboomere bringer erfaring, Generation X har balance mellem erfaring og teknologi, Millennials er engagerede, og Generation Z bidrager med teknologisk ekspertise. Tilpasset kommunikation, inkluderende kultur og vidensdeling er centrale elementer for succes i denne dynamiske arbejdsverden.

Læs mere

Posted on

Ledelse af flere generationer- inkluder, anerkend og udfold potentialet

Det er vigtigt at inkludere og anerkende hver generations unikke kvaliteter. Babyboomere bringer erfaring, Generation X har balance mellem erfaring og teknologi, Millennials er engagerede, og Generation Z bidrager med teknologisk ekspertise. Tilpasset kommunikation, inkluderende kultur og vidensdeling er centrale elementer for succes i denne dynamiske arbejdsverden.

Læs mere

Posted on

Synlig ledelse: Når chefer bliver praktikanter 

Hvert år tager vores strategiske ledelse en markant tilgang til synlig ledelse ved at deltage som praktikanter i vores egne afdelinger. I modsætning til "Undercover Chef"-konceptet foregår det her uden forklædning. Ledere træder åbent ind i praktikantrollen, hvilket ikke blot giver dem indsigt i medarbejdernes dagligdag, men skaber også forståelse, åbenhed og en stærkere forbindelse mellem ledelse og medarbejdere. Dette initiativ er ikke kun en lektion i virksomhedens indre arbejde; det er nøglen til at fremme en kultur, hvor alle aktivt bidrager til organisationens succes.

Læs mere

Posted on

Fra udfordring til mulighed – Ledelse i usikre tider

Usikre tider, præget af uforudsigelighed og eksterne påvirkninger, kan betragtes som muligheder snarere end blot udfordringer. Udforsk muligheder i kaos. Ledelse i en cirkulær forståelse åbner nye perspektiver. Se kriser som chancer for vækst og udvikling. Vær en forandringsagent og skab en agil organisation.

Læs mere

Posted on

Ledelse i usikre tider – At navigere gennem forandringer

At lede i usikre tider kræver en velstruktureret tilgang. Samarbejde og kultur er afgørende for succes. Ledere skal balancere kommunikation af alvor og tryghed. Håndtering af paradokser er udfordrende, kræver kreativ tænkning. Innovation er nøglen til at tackle usikkerhed. Åbenhed for nye idéer driver virksomheden frem. 

Læs mere

Posted on

Vellykket Onboarding: En afgørende del af en effektiv rekrutteringsproces

At byde nye medarbejdere velkommen i en organisation er en afgørende fase, der kan definere deres fremtidige succes og trivsel. En vellykket onboardingproces, der inkluderer både faglige og sociale aspekter, er afgørende, uanset om vi står med en lang sommerferie, omfattende organisationsændringer eller andre udfordringer, der potentielt kan påvirke vores kapacitet til at tage imod en ny medarbejder.

Læs mere
TestBillede

Posted on

Fra feriestress til fokus – når ansvar, beslutninger og forventninger venter

"Feriestress" eller "ferieovervældelse"? Forventninger møder virkelighed efter ferien. Her konfronteres du igen med krav og forventninger på arbejdspladsen. Ledercoaching bringer friske perspektiver, reducerer følelsen af overvældelse, og skaber balance. Genoptag arbejdet med ro og invester i din trivsel.

Læs mere

Posted on

Opsigelser – panik eller parat?

Som ledere vil vi før eller siden komme ud for at skulle opsige en medarbejder af mange forskellige årsager. Det er aldrig en rar situation, det kan være svært, ubehageligt og/eller potentielt konfliktfyldt. Men med den rette forberedelse og beredskab kan vi gøre situationen og samtalen så god og værdig som muligt.

Læs mere

Posted on

Stress – er det ikke bare normalt?

I den seneste store folkesundhedsundersøgelse scorer 30% af borgere i Region Hovedstaden højt på stressskalaen. Et markant 5% hop opad siden sidste undersøgelse i 2017. Konkret drejer det sig om 422 600 mennesker alene i Region H. (Kilde: "Hvordan har du det?"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021). Er det normalt kan vi så spørge os selv? 

Læs mere

Posted on

Jobsamtalen: Et ligeværdigt møde mellem kandidat og virksomhed

Skab en mere ligeværdig og positiv rekrutteringsoplevelse under jobsamtaler med en transparent tovejs-dialog, hvor kandidaterne også har mulighed for at evaluere virksomheden. Ved at skabe et ligeværdigt møde kan begge parter træffe bedre beslutninger om, hvorvidt de er et godt match for hinanden.

Læs mere

Posted on

Psykologisk tryghed i den frygtløse organisation

Psykologisk tryghed er på alles dagsorden og med rette. Med et solidt afsæt i forskning i psykologisk tryghed af den amerikanske Harvard-professor Amy C. Edmondson bliver det mere og mere klart, at vi er nødt til at fjerne tæppet og få fejl, mangler og problemer frem i lyset for at fremme innovation, læring og udvikling i organisationen.

Læs mere

Posted on

Fællesskabets betydning for arbejdslivet – kan vi virkelig trives hver for sig?

Corona og dens mange restriktioner førte mange virksomheder direkte ud i det eksperimentelle rum, hvor vi både så fordele og ulemper ved lange perioder med hjemmearbejde. Vi så at mange medarbejdere satte pris på den øgede fleksibilitet, men vi har også set en påvirkning af  arbejdsfællesskabet og trivslen. Men er det ligefrem nødvendigt at møde ind på kontoret for at dyrke fællesskabet?

Læs mere

Posted on

Kickstart Black Friday med vikar.

Black Friday er kendt for at være en god omsætningsdag. Hvis du ikke har den rette bemanding, kan de høje omsætningsdage blive en kaotisk uge/dag, for både dig som leder og dit personale.   Ifølge Dansk erhverv shoppede danskerne for 3,2 milliarder kroner under Black Week i 2021. Kickstart Black Friday med vikarer og kom godt fra start.  

Læs mere

Posted on

Stress- kan kultur og relationer bekæmpe det?

Stress er ofte en reaktion, der opstår i et samspil mellem hver enkelt af os og vores omgivelser. Vi har alle været udsat for stressede situationer i støre eller mindre grad, eller måske vi skal kalde det ekstra travle perioder, hvor det kræver lige det ekstra af os for at nå i mål?

Læs mere

Posted on

Tiltræk de mest eftertragtede medarbejdere

Tiltræk din næste medarbejder med et godt arbejdsmiljø og en god chef. Et godt arbejdsmiljø og en god chef er vigtige faktorer, når vi overvejer et jobskifte. Selvom et godt arbejdsmiljø og den gode chef er en individuel og subjektiv holdning, er de begge afgørende faktorer for, at vi som medarbejdere har lyst til at skifte vores nuværende job ud. 

Læs mere

Posted on

Competent Jerks and Lovable Fools

De negative konsekvenser af en ’jerk’ i førertrøjen er store for den psykologiske tryghed og medarbejdertrivslen i organisationer og har vist at være en stærkt medvirkende faktor til manglen på videndeling.

Læs mere

Posted on

Dreams & Details – Genopfind din virksomhed og dit lederskab – mens det stadig går godt.

Rider din virksomhed lige nu på bølgen af succes, så er det måske tid til at forny den. Ja, du læste rigtigt. Ifølge bogen Dreams and Details - Genopfind din virksomhed og dit lederskab - mens det stadig går godt bør forandringer og fornyelse af virksomheden ske, imens virksomheden kører godt og stabilt og ikke, når du ser afgrunden nærme sig med hastige skridt.

Læs mere

Posted on

Hjælp dine opsagte medarbejdere videre med Tryghedspuljen

Med Tryghedspuljen kan du som leder yde en ekstra indsats overfor medarbejdere, der afskediges som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer. Tryghedspuljen gør det muligt for dig at hjælpe din opsagte medarbejdere med et professionelt karrieresparringsforløb (outplacementforløb), uden at det belaster økonomien yderligere. 

Læs mere

Posted on

CV-fiksering kan have fatale konsekvenser for dine rekrutteringer.

Fikseres du som leder på det CV, der ligger foran dig i en ansættelsesproces, så risikerer du at prioritere kompetencer over personlighed og udvikling.  I et marked, hvor kompetencer hurtigt forældes, skal du bevare din nysgerrighed i starten af ansættelsesprocessen og kigge efter personligheden og mulighed for udvikling. For både dine ansatte og din virksomhed skal, i det nuværende marked, være forandringsparate.

Læs mere

Posted on

Hold den gode tone og tænk før du taler

Trivsel handler ikke kun om sammenhæng mellem opgaver og kompetencer, work-life balance og fodboldborde i kantinen. Det handler i lige så høj grad om, hvordan vi taler til hinanden. Den hårde og nedladende tone smitter, men det gør den gode heldigvis også.

Læs mere

Posted on

Quiet Quitting. Det er jo bare et arbejde.

Quiet Quitting. Hvordan skal du som leder forholde dig til fænomenet? Det er lige nu ”talk of the town”, hvor mere eller mindre alle indenfor HR og ledelse har en mening om fænomenet.  Definitionen på begrebet varierer en smule, men de fleste er enige om, at hovedbudskabet er; at arbejde ikke er alt her i livet.

Læs mere

Posted on

Embodied Leadership: Ledelsens nye vej til succes i en foranderlig verden

Embodied Leadership er en ny tilgang til ledelse, der fokuserer på kropssprog og tilstedeværelse som vigtige elementer i kommunikation og lederskab. Det skaber tillid, empati og produktivitet på arbejdspladsen og er afgørende i en foranderlig verden.

Læs mere

Posted on

Det tager kun 2 minutter at opsige en medarbejder

Det tager kun to minutter at opsige en medarbejder, hvis vi glemmer alt om strategi, empati og efterfølgende støtte. Men opsigelsen af en medarbejder kræver mere end bare et hurtigt møde. I denne hektiske verden er det vigtigt at stoppe op og tænke over konsekvenserne før, under og efter opsigelsen. Strategisk tænkning før beslutningen, empatisk kommunikation under opsigelsen og efterfølgende indsats for at genskabe en sund arbejdskultur er afgørende. 

Læs mere

Posted on

Løs IT-rekrutteringsudfordringer med effektive projektansættelser

Ved at ansætte specialiserede IT-professionelle på projektbasis får virksomhederne adgang til den ekspertise, der er nødvendig for at lykkes med komplekse teknologiprojekter. De opnår fleksibilitet og kan samtidig reagere hurtigt på ændrede forretningsbehov, markedsudfordringer eller teknologiske fremskridt.

Læs mere

Posted on

Byd en ny medarbejder velkommen efter sommerferien

Sommerperioden kan være en gunstig tid til at starte rekrutteringsprocessen og finde den rette kandidat til din virksomhed. Med mindre konkurrence og mere tid til evaluering og planlægning har du større chancer for at ansætte en dygtig medarbejder. Brug sommeren til at skabe et solidt fundament for din virksomheds vækst

Læs mere

Posted on

Vidste du, at den gode ferie begynder allerede ugen op til….

Du kender det garanteret godt. Ugen op til sommerferien er hæsblæsende. Opgaver, der skal lukkes, planer, der skal forberedes, kunder, der skal have det sidste leveret og måske en overlevering til en kollega, der skal tage over i dit fravær.

Læs mere

Posted on

Bliv leder af arbejdsglæde og styrk bundlinjen.

Arbejdsglæde er en vigtig faktor for trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. En arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og føler sig glade, vil opleve lavere sygefravær, højere produktivitet og større tilfredshed blandt medarbejderne. Derfor er det vigtigt for ledere at tage aktivt ansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor arbejdsglæde er i fokus.

Læs mere

Posted on

Ser du det unikke menneske i din medarbejder?

Bag hver arbejdstitel og jobbeskrivelse er der en person, et menneske med egne drømme, håb, bekymringer og udfordringer. Når du ser mennesket i dine medarbejder, skaber du en arbejdskultur, der fremmer trivsel, engagement og produktivitet. 

Læs mere

Posted on

Future of work- med eller uden stiletter

Sidder vi virkelig i 2021 og diskutere om kvinder kan blive taget seriøst, hvis de har stiletter og gør noget ud af deres udseende udbrød vores CEO Anne-Mette Ravn, da vi nævnte debatten på LinkedIn om kvinders påklædning på arbejdsmarkedet. 

Læs mere

Posted on

Er dit employer brand klar til fremtiden?

Fremtiden kalder på specialister! De er den afgørende nøgle i jagten på vækst (og overlevelse). Vi befinder os i et vakuum, hvor beskæftigelsen er historisk høj, men vi er sultne efter specialister. Hvorfor skal de vælge netop jeres virksomhed?

Læs mere

Posted on

At overleve i en digital verden

Som med familiemedlemmet, der afslører misbrugerens benægtelse, selvbedrag og ansvarsfralæggelse står lægen Imran Rashid med bogen Sluk frem som vor årtis moralske fader, når han med rettidighed blotlægger det moderne menneskes digitale livsførelse.

Læs mere

Posted on

Hvad sker der, når vi mødes?

Jeg sad i en dejlig ferielejlighed i Tyrol i uge 29 og var ved at få morgenkaffen galt i halsen, da jeg på LinkedIn læste et indlæg på en af vores landsdækkende aviser. Artiklen handlede om Lærke på 18 år. Lærke har 22 tatoveringer, hvoraf nogle er synlige på halsen og armene. Desuden har hun piercinger i ansigtet. Artiklen går ud på, at Lærke gerne vil være sig selv på arbejdet -hun er gladest, når hun er sig selv og netop der i sin komfortzone udøver et fantastisk stykke arbejde ifølge avisen.

Læs mere

Posted on

Boganmeldelse: Den interne konsulent

Bogen henvender sig til den interne konsulent, og er skrevet af de to erfarne psykologer Michala Schnoor og Morten Jack. Begge har de igennem mange år arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling, og begge har de et særligt blik for hvordan de interne konsulenter i organisationer understøtter strategisk udvikling.

Læs mere

Posted on

CV Fiksering

Fikseres du som leder på det CV, der ligger foran dig i en ansættelsesproces? Og hvordan kan du andet? Det er jo dokumentation fra kandidaten – det er det menneskelige produktblad, og det vi rekrutteringskonsulenter sender afsted, når virksomheder efterspørger det.

Læs mere

Posted on

13 ting du bør droppe for at få succes i dit arbejdsliv

Her får du 13 ting du bør droppe for at få succes i dit arbejdsliv. Vi ønsker alle at være succesrige, men alle ønsker ikke at være succesrige inden for det samme.

Læs mere

Posted on

Når chefen træder ud af rampelyset

Dygtige ledere har indsigt i medarbejderes dagligdag og forstår de udfordringer og frustrationer, som de står over for. Den indsigt og forståelse for medarbejderens hverdag kan blive større, når ledere kommer ud af hjørnekontoret og deltager i den daglige drift på lige fod med medarbejderne. Det at opleve det på egen krop er noget, der kan sætte gang i forandringer og tilpasning af strategi.

Læs mere

Posted on

Mere håb – mindre krise

Opsigelsesprocesser er ofte tabubelagte og kalder på, at ledelsen fortæller håbet for noget bedre frem. Men hvordan fortæller man noget skidt, godt – uden at tabe ansigt og autoritet?

Læs mere

Posted on

Opsigelser – Måske den sværeste handling i lederskabet

Opsigelser kan være en svær handlig at gennemføre. Der er mange følelser på spil og med konsekvenser til følge – både for den opsagte, men også for den tilbageværende organisation. Som leder er du i en nøgleposition. Du skal igennem en opsigelsessamtale, og samtidig skal du opretholde motivation, loyalitet og engagement for at sikre tryghed og fremdrift i organisationen.

Læs mere

Posted on

Hvad skal der til, for at du vil arbejde, til du er 70?

En måde hvorpå vi kan øge størrelsen på arbejdsstyrken er ved at få de ældre til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Men hvilke barrierer findes der i forhold til at få flere til at ”forlænge” deres arbejdsliv?

Læs mere

Posted on

Skab en god feedbackkultur

Feedback kan for mange være rigtig svært at modtage og at give. Rigtig mange af os identificerer os med vores arbejde. Vi lægger måske ikke blod, sved og tårer, men følelser som stolthed, ærekærhed og passion i vores arbejde. Kritik eller blot rettelser af vores arbejde rammer derfor ned i præcis de samme følelser. Men feedback kan ses på bundlinjen. Forskning viser, at feedback er en af de stærkeste kommunikationsfaktorer, der påvirker tilfredsheden med jobbet. Feedback udvikler os, gør os endnu bedre og bidrager til refleksion over opgaveløsningen.

Læs mere

Posted on

10 fejl du bør undgå, når du rekrutterer

Alle ved at det er dyrt at fejlrekruttere, og selv erfarne kan lave fejl. En norsk forsker har gennem en undersøgelse af forskningsstudier og praksis fundet frem til 10 årsager til fejlrekruttering Læs dem her, og undgå dem næste gang du rekrutterer.

Læs mere

Posted on

Kom godt videre efter opsigelser.

Kom godt videre efter opsigelser under transformationer ved at tage hånd om både de opsagte og tilbageblivende medarbejdere. Den perfekte opsigelse findes nok ikke, men den kan og skal håndteres værdigt for den opsagte, hvis du vil sikre fremdrift. En vellykket transformation for virksomheden samt tilbageværende organisation og kun med begrænset nedgang i effektiviteten.

Læs mere

Posted on

Skab gode ambassadører i både en fyret og hyret medarbejder

Vi har et arbejdsmarked som er i konstant forandring. Nogle virksomheder råber stadigvæk højt efter manglen på de rette kompetencer, andre er begyndt at skære i budgettet for at holde på deres nuværende medarbejdere selvom ordrerne er nedadgående. Og så er der også virksomheder, der lige nu er nødsaget til at sige farvel og sende gode medarbejdere på et ufrivilligt næste skridt i deres karriere.

Læs mere

Posted on

Mentalsundhed på arbejdspladsen

Det sidste døgn er reaktionerne, på den nationale sundhedsprofil 2021, begyndt at fylde på flere medieflader. Alarmklokkerne ringer - igen. For allerede ved sidste måling, for fire år siden, var forskere og fagpersoner dybt bekymrede. Særligt for de unges mentale helbred. Men hvad kan vi gøre ved det - hvem kan gøre noget - og hvor kan vi sætte ind for at beskytte unges mentale sundhed? Og hvad kan du som arbejdsgiver gøre?

Læs mere

Posted on

Ledighedsstress: Det ærgerligste tabu på arbejdsmarkedet

Det er ikke en dans på roser at være ledig, særligt ikke over længere tid, fordi ledighed ligesom stress er tabu på arbejdsmarkedet. Og minus gange minus giver kun dobbelt-minus, hvis jobbet lader vente på sig.

Læs mere

Posted on

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Læs mere

Posted on

Ledere skal yde omsorg

I en krisesituation skal ledere sørge for hyppig og stabil kommunikation med medarbejderne. De skal yde omsorg og huske sig selv, fortæller chefpsykolog Louise Dinesen.

Læs mere

Posted on

Hvordan kan man som ledelse sørge for, at medarbejderne forbliver motiverede, selvom alle er isolerede og arbejder fra deres private hjem?

Louise Dinesen er chefpsykolog i Hartmanns A/S og har speciale i kriserådgivning og arbejdsmiljø. Vi har spurgt hende, hvordan ledere såvel som medarbejdere bedst håndterer ændringerne i vores arbejdsliv.

Læs mere

Posted on

Brænd hamsterhjulet – Guide til et lykkeligt arbejdsliv

Kan man få både et lykkeligt og effektivt arbejdsliv? I denne bog kommer forfatteren; Pernille Garde Abildgaard med hendes bud på, hvordan fremtidens arbejdsliv kan se ud, understøttet af inspirerende virksomhedscases og videnskabelige undersøgelser.  Læs vores anbefaling af bogen her.

Læs mere

Posted on

Sådan kommer du godt tilbage efter sommerferien

Armene er helt oppe over hovedet – batterierne er ladet op, familien er plejet og du er klar til kamp. Men kaster du dig hovedkulds ud i arbejdet med møder, overarbejde og alenlange to do-lister er kræfterne hurtigt brugt op. Det er hyper vigtigt at komme godt fra start med en blød landing. Læs artiklen her og kom godt tilbage på arbejde både fysisk og mentalt.      

Læs mere

Posted on

Se på det psykosociale arbejdsmiljø med de økonomiske briller

Ser du som leder på din virksomheds psykosociale arbejdsmiljø med samme briller som, du ser på virksomhedens økonomi? Det psykosociale arbejdsmiljø kan for nogen være et vidt begreb. Det er svært at tage temperaturen på det psykosociale arbejdsmiljø.  Det er svært at måle direkte, da det psykosociale arbejdsmiljø ikke fysisk kan ses og så alligevel…måske det kommer til udtryk hvert tredje år i den klassiske APV-måling?

Læs mere

Posted on

“God ledelse” sagde han, mens jeg fik kaffen galt i halsen!

Topledere efterspørger "god ledelse" som aldrig før, men hvad befinder sig egentlig bag det tiltagende behov for "god ledelse"? Som erhvervspsykolog sluttede jeg en hypotese, efter (endnu) et møde med en direktør i meget fine lokaler.

Læs mere

Posted on

Søg job på jobmesser

Grib muligheden og brug din deltagelse i jobmesser som værktøj i din jobsøgning. Få mest ud af jobmessen og bliv husket med vores tre gode råd.

Læs mere

Posted on

Fastholdelse

Tilbyder du dine nøglemedarbejdere målrettet karriererådgivning? I en tid hvor det kan være udfordrende at finde de rette medarbejdere er fastholdelse centralt. Fastholdelse er resultatet af flere elementer og indsatser. Det er en naturlig del af strategisk work force planning at identificere nøglekompetencer, funktioner og ressourcer - og blandt andet sikre fastholdelse, udvikling og/eller omplacering internt i forhold til fremtidigt kompetencebehov. 

Læs mere

Posted on

Culture eats stress for breakfast

Vi kan ikke altid se den, men vi kan mærke at den er der. Den er umulig at kontrollere, og nemmest at få øje på, når vi ankommer til den eller vælger at bryde den. Kulturen på arbejdspladsen!

Læs mere

Posted on

Tager du arbejdstelefonen med på din ferie?

”I am enjoying my holiday… I’m supposed to say that I’ll have limited access to email and won’t be able to respond until I return, but that’s not true. I will not respond because, I am enjoying my holiday"

Læs mere

Posted on

Tre danske ledelsesbøger, du bør læse

Det er ikke uinteressant at beskæftige sig med, hvad der findes af dansk litteratur om ledelse. Meget af den ledelseslitteratur, vi har set i Danmark gennem de sidste år, har nemlig rod i det, vi kender som Nordisk Ledelse.

Læs mere

Posted on

Virksomheder tager socialt ansvar ved at støtte unges mod

Danmark er ét af de lande, hvor store og små virksomheder er længst fremme i forhold til at tage ansvar både socialt og samfundsmæssigt. Børn og unges mentale sundhed og trivsel er noget, virksomhederne vælger at støtte gennem deres CSR-engagement. Man hvad skal man vælge at støtte? 

Læs mere

Posted on

Jorden kalder erhvervslivet! Fatale forglemmelser koster os dyrt

I en ny bog skyder ledelsesrådgiver Christian Ørsted tre årtiers forandringsledelse til hjørne. Han erklærer krig mod begreber som »modstand mod forandring« og viser os, at liv og værdighed står centralt i ledelse, skriver Louise Dinesen, chefpsykolog i kosnulenthuset Hartmanns.

Læs mere

Posted on

Det bæredygtige arbejdsliv kræver tryghed og gode relationer

På jobbet er vi hinandens arbejdsmiljø. Vores sociale relationer på arbejdspladsen rummer både potentialer, gråzoner og risici når det handler om vores trivsel og ressourcer som organisation.

Læs mere

Posted on

Nærheds-, trivsels- og udviklingsdialog zoomer ind på medarbejderens trivsel

Mød Mette- Marie vores ”nye” HR and sales Consultant i region vest. Mette-Marie er en af vores medarbejdere, der under vores ”Nærheds-, trivsels- og udviklingsdialog” fik sat ord på, at hun i virkeligheden godt kunne tænke sig nye udfordringer karrieremæssigt.

Læs mere

Posted on

Har du spurgt dine medarbejdere om de trives?

Er der noget vi er stolte af i Hartmanns, så er det vores kultur. Kultur er jo svær at beskrive. Men forestil dig et åbent kontor, hvor du ofte hører grin og latter. Vi har det nemlig rigtig sjovt, imens vi arbejder. Vi kender hinanden godt. Vi stoler på hinanden og har tillid til at vores kollegaer vil os det bedste.

Læs mere

Posted on

Skab stærke teams og en resiliens virksomhedskultur

Resiliens er et psykologisk begreb for evnen til at håndtere stress og kriser eller anden modgang. En resiliens kultur er hurtigt til at modstå eller tilpasse sig krisen og ”komme igen” – bounce back og forward – med fornyet kraft. 

Læs mere

Posted on

Fire veje til bæredygtig ledelse i kriser – og under genåbning

Bragt i www.ledelseimorgen.dk Temanummeret for Maj 2020 Ingen kender opskriften på den gode ledelse. Og da slet ikke i en krisetid præget af et diffust trusselsbillede, hvor ledere lige nu skal beskytte medarbejdere, forretning og samfund. Som ledere bør vi vide, hvad vi kæmper for, og hvad vi søger at løse i en tid med genåbning og COVID-19 hensyn. 

Læs mere

Posted on

For meget frihed kan ende i stress

Et fleksibelt arbejdsmarked er fremtiden, både for arbejdspladsen- og medarbejderen. Men hvis den ekstra frihed og fleksibilitet ikke skal ende med at blive en bjørnetjeneste for medarbejderne, kræver det, at man som virksomhed sætter nogle helt klare grænser, ellers ender det i stress.

Læs mere

Posted on

Kriseledelse – og fremtid. Sådan bruger du klogt debriefing og kick-off

En ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter A/S viser, at mere end 50% af lønmodtagerne oplever, at ledelsen på deres arbejdsplads er gode til at kriselede medarbejderne igennem COVID19. Undersøgelsen viser imidlertid også, at mere end  20% af lønmodtagerne er uenige i, at ledelsen har været gode til at kriselede.

Læs mere

Posted on

Spot og håndter krisereaktioner i fællesskab

I denne tid er krisereaktioner en reel trussel for mennesker, arbejdspladser og samfund. Her får du råd om, hvordan du spotter og afhjælper reaktioner i krisesituationer blandt dine medarbejdere og lederkolleger.

Læs mere

Posted on

Kommunikation: Skal du tale krisen op eller ned?

Danske arbejdspladser forbereder sig lige nu på en kommende genåbning af Danmark. I lyset af COVID19 oplever mange ledere imidlertid et dilemma: Bør jeg tage ”ja-hatten” på og kommunikere i positive vendinger om fremtiden og det håbefulde, der sker i organisationen? Eller skal vi tale om det, der er og har været hårdt, belastende og problematisk? Læs her, hvordan du som leder kommunikerer i krisetider.

Læs mere

Posted on

Skaber fleksibel arbejdskraft sorte tal på bundlinjen?

Som direktør i et konsulenthus, der blandt andet leverer fleksibel arbejdskraft til virksomheder, bliver jeg ofte mødt med spørgsmålet, om det overhovedet er rentabelt for en virksomhed at have vikarer og ansatte i tidbegrænsede perioder? 

Læs mere

Posted on

ledelse ud af kontrolrummet

I Hartmanns hjælper og rådgiver vi i disse dage ledere og tillidsvalgte, som er i tvivl om, hvordan de skal håndtere ledelse, kommunikation og psykosocialt arbejdsmiljø under Corona-krisen. ' Den situation hele Danmark er i, har store indgreb i vores hverdag, og ingen kender alle svar og alle konsekvenser af situationen. Vi skal sikre mennesker, men også arbejdspladser og fremtidens arbejdsmarked.  

Læs mere

Posted on

Tillidsvalgte

Ingen havde forudset, at vi i Danmark skulle håndtere en Corona-krise. Lige nu kæmper arbejdspladser med at sikre sine ansatte og organisationens fremtid. Selv under alvorlige forandringer, skal ledere sikre det psykosociale arbejdsmiljø for ansatte.

Læs mere

Posted on

Hvordan holder vi gejsten oppe i corona-kaos?

To uger er nu gået, hvor børnene kravler på væggene, alt imens vi i hærdigt forsøger at holde styr på vores beredskabsplaner og online-møder. Måske er kadencen ved at falde lidt, måske er motivation også på nedtur og måske begynder en tomhed at sætte ind for såvel ledere som medarbejdere. Vi kan som ledere bruge kriser som et vendepunkt for noget nyt, og derigennem sikre fortsat motivation. Vi må ikke spilde krise-tiden, vi må bruge tiden på at planlægge fremtiden og blive gode til fremtiden! Men hvordan holder vi motivationen oppe?

Læs mere

Posted on

Konflikt mellem ledere er et overset tabu

Interne problemer mellem ledere er nemlig ikke noget, vi taler højt om, selvom de kan få omfattende konsekvenser.

Læs mere

Posted on

Arbejdsmiljø og ledelse er afgørende for at tiltrække medarbejdere

Hartmanns foretog i første kvartal en rundspørge blandt 887 respondenter i vores netværk. Vi ville afdække aktuelle tendenser omkring jobsøgning og tiltrækning af kandidater.

Læs mere

Posted on

Folkemøde-mareridt eller ledelse af bæredygtighed?

Folketingsvalget med betegnelsen "klimavalg", VL døgnet "Verdensmålene LIVE", Folkemøde på Bornholm med FN's verdensmål som ramme og en stadig stigende debat om bæredygtig ledelse har sat noget væsentligt på spidsen; Først at bæredygtig ledelse anses for at være "the shit" inden for ledelse.

Læs mere

Posted on

Bæredygtig ledelse: Har du et etisk råd i din organisation?

Et etisk råd arbejder typisk ud fra ideen om respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed, og i respekt for naturen og miljøet. Rådet rådgiver beslutningstagere!

Læs mere

Posted on

Der findes ikke nogen ligesom Hans

”Vi skal have én ligesom Hans - fra lignende stilling i lignende virksomhed... ” - Hvad betyder inertien i rekrutteringer?

Læs mere

Posted on

Ledertrivsel i travlhed

Vi anbefaler alle ledere at læse bogen, og gå forrest som det gode eksempel. Selv stræbe efter et sundt og balanceret arbejdsliv til inspiration og opmuntring for andre, der også giver (for) meget af sig selv i deres arbejdsliv. Vi ved, det vil gavne bundlinjen såvel den menneskelige som den økonomiske.

Læs mere

Posted on

Seniorerne er klar – men er arbejdsgiverne klar?

Analyser tyder på, at strukturer på arbejdspladsen og i samfundet generelt, ikke i tilstrækkelig grad mobiliserer grundlaget for et langt arbejdsliv – som skaber værdi for både arbejdstager og arbejdsgiver.

Læs mere

Posted on

De unge er fremtiden – men fremtiden er ikke altid ideel

”Hvad vil du med dit liv?” Spørgsmålet rammer rigtig mange unge, der skal ud og finde deres ben at stå på i arbejdslivet. Spørger man forfatter Alexandra Krautwald, som netop er udkommet med bogen ’Unge generationer på arbejde’, så er vi ’voksne’ afsporede, når vi stiller dette spørgsmål.

Læs mere

Posted on

Forebygger du seksuelle krænkelser på jobbet?

Støt op om et chikanefrit miljø. Få her en række råd til hvordan også medarbejdere kan tage ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø hvor seksuelle krænkelser forebygges kollektivt.

Læs mere

Posted on

Hvad du bør vide om ‘SWAG Leadership’ – og ophævelsen heraf

Med SWAG kan vi perspektivere det forhold, at ledere på en og samme tid må flyde med menneskets konstante behov for frihed - som en uendelig mangelvare som bestandigt søger opfyldelse, og samtidig udvise sikkerhed, tryghed og udstråling i den retning organisationen opstiller for mennesker, kollektivet og samfund.

Læs mere

Posted on

At forebygge mentale skader er en holdsport

En ’must read’ for alle, der ønsker at blive klogere på, hvad et mentalt højrisikojob er. Og vigtigst af alt: Hvad du selv kan gøre for at reducere risikoen for mental nedslidning. Bogen er interessant for høj-risikoområder, men bør besøges af alle med interesse for det bæredygtige arbejdsliv.

Læs mere

Posted on

Ældre stormer frem på arbejdsmarkedet

Over de seneste fire år er beskæftigelsen steget med 163.000 lønmodtagere. Af dem er næsten hver tredje rundet 60 år. Det er en nye tal fra Finansministeriet. Det grå guld har for alvor fået foden indenfor på det danske arbejdsmarked, konstaterer finansminister Kristian Jensen (V).

Læs mere

Posted on

Hvordan kan man fastholde ældre på arbejdsmarkedet?

Danmark vil med tiden komme til at omfatte markant flere ældre end unge. Det gælder i hele EU og derfor er der også stor opmærksomhed, på netop denne udfordring at få flere ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men hvad kræver det?

Læs mere

Posted on

Hvad er vigtigst: At jeg arbejder de timer jeg skal, eller at jeg når mine mål?

Rigtig mange kender ikke 48 timers reglen, og tror derfor også, at det alene er vigtigt at tale om realiserede mål i arbejdet. Mål er vigtige - det er de fleste i dag nok enige om.

Læs mere

Posted on

Det skal du vide om sexchikane

Hånden på numsen, sjofle vittigheder eller uønskede opfordringer til sex? Hvad kan du sige eller gøre, hvis du selv eller en du kender oplever sexchikane?

Læs mere

Posted on

10 fordele ved vikarjob

Vikarjob er utroligt afvekslende og afspejler, i høj grad, den mangfoldighed der er i erhvervslivet og samfundet. Der er mange fordele ved vikarjob - her er 10 af dem.

Læs mere

Posted on

Teknologi fører ikke til massearbejdsløshed

Jeg tror ikke, vi skal være bange for at blive arbejdsløse i takt med automation, digitalisering og disruption  - jeg tror, vi skal glæde os til at bruge os selv på nye måder.

Læs mere

Posted on

Nye udfordringer – endnu et buzzword?

Jeg bruger det meste af min tid på at finde folk, som kunne være interesseret i ”nye udfordringer”. Det får mig til at tænke på, hvad det egentlig er, der ligger i ordene ”nye udfordringer”?

Læs mere

Posted on

Bliver “Hjernen på overarbejde” årets ledelsesbog 2018?

Ledelse handler om mennesker. Mennesker handler om menneskehjerner - og at forsøge at lede mennesker uden indsigt i den gamle og dårligt designede menneskehjerne svarer til at "lede i blinde".

Læs mere

Posted on

Sådan får du succes med et kaffemøde

Formålet med kaffemøder er ikke kun at skaffe et job. Hvis kemien er til stede, er det en varig udbygning af dit faglige netværk, som du får al mulig fornøjelse af i fremtiden – muligvis også ved næste jobskifte.

Læs mere

Posted on

Boganmeldelse: Luppen på gruppen

Som leder har du ansvaret for, at din arbejdsgruppe har en god dynamik, så arbejdsopgaverne bliver løst godt og effektivt. At få vendt en dårlig gruppedynamik til en dynamik, der gør gruppen i stand til at løse de stillede arbejdsopgaver så effektivt som muligt, kan dog være en svær proces, da det at arbejde med grupper kan være vanskeligt. Men frygt ikke – hjælpen er på vej! I en ny bog Luppen på gruppen får du fire anvendelige værktøjer til at håndtere og skabe en positiv udvikling i en dårligt fungerende gruppe.

Læs mere

Posted on

Vi mobber ikke her, vi er jo voksne mennesker

Selvom man i de senere år er begyndt at erkende, at mobning ikke kun foregår blandt børn, er det ikke alle organisationer og ledere som tager ansvar for, at mobning kan eksistere blandt voksne. Læs med denne gang, når vi på bloggen sætter fokus på vigtigheden af at kende til mobning på arbejdspladser.

Læs mere

Posted on

Hvad ledere bør vide om det bæredygtige arbejdsliv

Som led i at understøtte det gode arbejdsliv og skabe et bedre arbejdsmarked, har vi i Hartmanns gennem de senere år undersøgt og opsamlet viden om "det bæredygtige arbejdsliv".

Læs mere

Posted on

Ledere: “Han skal kunne tale dansk”

I forbindelse med rekrutteringsopgaver for både store og små organisationer møder vi stadig ofte kravet om, at den kommende medarbejder skal kunne tale, læse og forstå dansk fra dag 1.

Læs mere

Posted on

Flere og flere vælger at blive midlertidigt ansatte

Antallet af folk der vælger at være midlertidigt ansatte er stigende – både i USA, Danmark og Europa. Spændende nye tal fra Qvartz.

Læs mere

Posted on

Målinger med mening white papers

GO' morgenmøde om meningsfulde og brugbare trivselsmålinger. Læs highlights og download gratis whitepapers fra arrangementet.

Læs mere

Posted on

Hvad bestyrelser og aber har tilfælles

De er kortsigtede. De drives af griskhed og optimering af eget CV. Samtidig bruger de posten som erstatning for en storhedstid på ledelsesgangen, når de alligevel snart skal på pension. De sniksnakker og møder uforberedte op.

Læs mere

Posted on

Ledere som leder lederen, er medarbejder

Ledelse har ikke har ét center, men er en proces som udspiller sig mellem og ikke mod mennesker. I det daglige organisatoriske liv er lederen jo hverken en hellig skikkelse eller afskåret helt fra relationer.

Læs mere

Posted on

Udflytning – Håndtering af et omfattende indgreb i livet og i organisationen

3.427 statslige arbejdspladser skal udflyttes. For de involverede organisationer, arbejdspladser og en række medarbejdere og ledere går man en urolig, uvis og potentielt utryg periode i møde.

Læs mere

Posted on

Otte råd: Sådan undgår du sexchikane på jobbet

Seksuelle krænkelser er hverdag på alt for mange arbejdspladser. Det har MeToo-kampagnen gjort opmærksom på. Erhvervspsykolog Louise Dinesen giver gode råd til, hvordan du som tillidsvalgt gør op med en usund arbejdskultur.

Læs mere

Posted on

Fem gode råd til MUS-samtalen – til dig som medarbejder

Januar er højsæson for MUS- og PU-samtaler, hvor mange ledere benytter lejligheden til at kigge tilbage og evaluere på året, der er gået, og dermed kaste et blik i krystalkuglen ind i fremtiden sammen med sine medarbejdere. Her er 5 gode råd til dig som medarbejder.

Læs mere

Posted on

Er der grøn dug på bordet til dine jobsamtaler?

Regeringen har en målsætning om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Det betyder, at 95 % af befolkningen ender med en erfaring i at gå til eksamen og mødet med det “grønne bord”.

Læs mere

Posted on

Den svære samtale på jobbet ér faktisk svær

Om end der er en stigende interesse for betydningen af et bæredygtigt arbejdsliv på de danske arbejdspladser, så ser vi desværre også, at vi ofte udskyder eller undgår de svære samtaler på arbejdspladsen. Resultatet bliver, at både konflikter og stress får lov at udvikle sig alt for længe, inden der gribes ind.

Læs mere

Posted on

Hit med jobbet

Hit med jobbet er en letlæst og anbefalelsesværdig guide til dig, der skal skrive en skriftlig ansøgning og ikke slår dig hjemmevant ned ved tasterne, når du skal begejstre en kommende arbejdsgiver.

Læs mere

Posted on

Boganmeldelse: Lederens stresshåndbog

Stress er en reel og alvorlig problemstilling. Derfor anmelder Hartmanns her "Lederens stresshåndbog" – en vellykket og læseværdig kort håndbog med konkrete værktøjer til ledere, der ønsker at forebygge stress og fremme trivsel hos sine medarbejdere.

Læs mere

Posted on

Videreuddannelse og konstant læring er en nødvendighed for alle

Hartmanns fik lov at bidrage til debatten om efteruddannelse. Vores pointe er blandt andet, at med den hastighed kravene på arbejdspladserne forandrer sig, er der behov for konstant læring og videreuddannelse.

Læs mere

Posted on

”Nej, Anne-Mette, vi må ikke lyve…”​ sagde en medarbejder til mig…

I en tid, hvor vi forundres over hvidvasksager og anerkendte virksomheders underslæb og bestikkelses adfærd, vil jeg slå et slag for, at etik, moral og sandfærdighed i enhver organisation – først og fremmest reguleres gennem kulturen – og ikke gennem regler og kontrol.

Læs mere

Posted on

Gode råd i forbindelse med sammenlægninger – hvordan bygger man bro?

Chefpsykolog Louise Dinesen kommer her med nogle bud på, hvad der sker i os som mennesker, og hvordan vi kan hjælpe processen på vej, når to medarbejdergrupper skal integreres.

Læs mere

Posted on

Sætninger dine ansatte ikke gider at høre på

Vi glemmer det! Nemlig at sprog skaber virkeligheder, og at gængse fraser og vendinger på arbejdspladsen, skaber tanker, følelser og reaktioner, der kommer når man gør det.

Læs mere

Posted on

Boganmeldelse: Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Indre bæredygtighed har rejst sig som en megatrend i ledelse, men hvordan gøres bæredygtighed til konkret handling? Det er netop dette spørgsmål som bogen ’Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling’ indrammer for ledere og andre med interesse feltet.

Læs mere

Posted on

Vi “fucker” med værdigheden på jobbet

Værdighed handler om, "at have hvad der skal til" som menneske – punktum. Det kan derfor undre, at det vi har så f...... travlt med er det modsatte, nemlig at evaluere indgående på, om de ansatte nu også har hvad der skal til; om de er dovne, low-performers eller resiliente.

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet