Outplacement

Maj 2020

TP Aerospace stod i en situation, hvor de inden for kort tid var gået fra at være en virksomhed i stor vækst til at være lammet af Corona pandemien. Det var derfor en stor omvæltning for dem, da de stod foran at skulle afskedige flere kompetente og loyale medarbejdere.

 

Julie Løkkegaard, Director, Strategy, HR & Communications siger:

Det vigtigste for os var, at vi som arbejdsgiver tog ordentlig hånd om vores medarbejdere; både dem vi skulle sige farvel til, men også dem som blev tilbage.

Det var en uvant situation for os at stå i som virksomhed, og da vi tidligere havde haft en rigtig god dialog med Erik (Account ansvarlig red.) var det naturligt for os at spørge ham til råds. Han kendte vores virksomhed i forvejen og vidste, hvad vi stod for, så han var hurtig til at skræddersy en løsning for os. Det var en utrolig behagelig og let proces, som gjorde det muligt for os at fokusere på resten af den proces, vi skulle igennem internt.

Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra vores nu tidligere kollegaer, som har været igennem et forløb hos Hartmanns. Alle medarbejdere blev kontaktet indenfor et par dage af en konsulent fra Hartmanns, så de kom rigtig hurtigt i gang med forløbet.

 

August 2017

DMI stod i efteråret 2016 i en økonomisk situation, der nødvendiggjorde en stor tilpasningsrunde på instituttet. Den anden tilpasningsrunde inden for 1 år, så alle oplevede situationen som ekstra vanskelig.

DMI ønskede hjælp til flere indsatser, men et helt særligt fokus var støtten til de opsagte medarbejdere. DMI skulle opsige mange dygtige og mangeårige medarbejdere, og udover psykologhjælp og krisehåndtering var der et stærkt ønske om i videst muligt omfang at hjælpe medarbejderne godt videre i et nyt arbejdsliv. Hartmanns fokus på Newplacement var derfor udslagsgivende for DMIs valg af bistand.

Derudover ønskede både tillidsrepræsentanter og ledere hjælp til at håndtere processen, da omfanget af afskedigelser var stort, og forløbet derfor krævede en ekstra indsats fra begge grupper.

Først og fremmest valgte vi Hartmanns på grund af det store fokus på at hjælpe opsagte medarbejdere videre i et nyt arbejdsliv. Mange bliver ramt af opsigelser i et langt arbejdsliv, men med den rette hjælp er det for langt de fleste muligt at komme godt videre. Derudover selvfølgelig, at Hartmanns kunne levere den nødvendige krisehåndtering i selve opsigelsesprocessen.

Helt fra starten har samarbejdet fungeret godt mellem Hartmanns og DMI. At gennemføre store tilpasningsrunder kræver en tæt kontakt og god dialog mellem parterne, så både ledere, tillidsrepræsentanter, og ikke mindst de ansatte oplever, at processen forløber professionelt. Dette har helt klart været tilfældet i denne situation, og Hartmanns har på fin vis stillet med de relevante kompetencer afhængigt af den konkrete efterspørgsel.

Newplacement er fortsat i fokus her mange måneder efter, og der er derfor en klar oplevelse af, at Hartmanns følger, som lovet, den enkelte medarbejder lang tid efter DMI som arbejdsgiver har sagt farvel. Det øger troen på, at de opsagte reelt kommer godt videre i individuelt tilpassede forløb, og DMI har som virksomhed en interesse i at følge dette helt til dørs.

De løbende tilbagemeldinger fra DMI´s tillidsrepræsentanter og flere af de direkte berørte medarbejdere har været, at der er stor tilfredshed med det forløb, den enkelte medarbejder tilbydes hos Hartmanns. Det, at man kan ”klikke” ind og ud af forløbet har fx været positivt, da der kan opstå situationer, hvor man har brug for at holde en pause hos Hartmanns uden at komme under tidspres.

Det er en klar fordel, at en opsagt medarbejder med den relevante støtte i forløbet bliver sporet ind på at kigge fremad, og ikke kun får psykologbistand i mere klassisk forstand. Fokus rettes imod et nyt job, ikke nødvendigvis mere af det samme, men også med fokus på, at der kan være mulighed for helt at skifte karrierevej. De opsagte medarbejdere har været meget forskellige steder i deres arbejdsliv, og det at kunne rumme det, er en vigtig forudsætning for succes for den enkelte.

Hvilken forskel har Hartmanns gjort for jer?

Hartmanns har bidraget til, at DMI er kommet godt og professionelt gennem selve tilpasningsrunden, og på den måde givet DMI mulighed for at komme videre som organisation.

DMI
Tine Kock Nielsen

Sekretariatschef

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet