Organisatorisk udvikling

Actief Hartmanns har ansat organisationspsykologer og seniorkonsulenter med speciale i udvikling og transitioner i grupper og i organisationer.

Udvikling af organisationen bliver ofte relevant i forbindelse med større forandringer:

  • Sammenlægninger eller opløsning af afdelinger
  • Fusioner
  • Kulturændringer
  • Udflytning af arbejdspladser / afdelinger
  • Opsigelsesrunder
  • Stærke vækstscenarier
  • Generelle indsatser i forbindelse med styrkelse af organisationen.

Hartmanns arbejder med internationalt anerkendte metoder og viden, og inddrager ledelsen som centralt aspekt i udvikling af organisationen.

Før- og eftermålinger

Vi foretager både effekt- og procesevaluering af indsatser, således at I som organisation ved, hvordan der er skabt effekter.
 
 

Virkelighedseffekter og Empowerment

Vi differentierer os ved at insistere på ”virkelighedseffekter” og empowerment af organisationen til at bære forandringen videre, når vi er væk igen.

Vil du vide mere?
Så kontakt:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet