APV: Arbejdsmiljøspillet

Oktober 2017

Louise og Signe fra Hartmanns A/S faciliterede i oktober APV-spillet på Midttrafiks LMU-seminar. Vi var således både ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR, som sammen drøftede de spørgsmål, som spillet indeholder. Gennem de gode spørgsmål og den sikre og meget venlige vejledning fra Hartmanns’ konsulenter kom vi igennem spørgsmålene og fik samtidig prioriteret indsatsområderne. Det var en meget positiv oplevelse for os, og det særlige var, at vi i LMU drøftede hele organisationen og ikke kun havde fokus på enkelte afdelinger. Det gav en rigtig god drøftelse af arbejdsmiljø og trivsel på tværs af organisationen.

Midttrafik
Bodil Løck Møller

Funktionsleder, Direktionssekretariatet

Læs mere om APV her

Trivselsprogram

Januar 2018

FTF har over en lang periode på 8 mdr. arbejdet intensivt med en styret trivselsproces, hvor vi i samarbejde med Hartmanns har fået stor støtte og hjælp til at facilitere interne processer til fremme af trivslen i sekretariatet. Hartmanns har designet en proces,  som vi har kunne arbejde med på flere niveauer; organisatorisk, gruppe og på individniveau. Vi har fået et stort udbytte af de kompetencer som Hartmanns har stillet til rådighed. Det har været medvirkende til, at vi er lykkes med at få et fælles sprog omkring arbejdsmiljømæssige problemstillinger – og har fået en øget trivsel. Vi vil forsat have et tæt samarbejde med Hartmanns for at kunne videreudvikle det sunde arbejdsmiljø FTF.

FTF
Luisa Gorgone

HR-Chef

Kursus: Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

November 2017

Hvis jeg skal fremhæve noget, som var særligt godt ved kurset, er det de to facilitatorer, Chefpsykolog Louise Dinesen og Nynne Poulsen, ekspert inden for positiv psykologi. De udviste et commitment og en indlevelse, der gjorde indholdet spændende. Det er helt afgørende for et kursus. Den form for dialoginddragelsen, som blev brugt, var meget givtig.

Fra selve kurset fik jeg særligt inspiration og tanker omkring psykisk arbejdsmiljø med mig, som gjorde, at vi nu ser vores APV med helt andre øjne. Denne nye tillærte viden har vi allerede anvendt til implementeringen af vores APV. Jeg vil til hver en tid anbefale andre at tage kurset og har allerede gjort det.

Pfizer
Søren Slangerup

HR konsulent

Læs mere om APV her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet