Rekrutterings processen – fra start til slut

Enhver succesfuld rekruttering afhænger af en god opstart og det rette konsulentmatch.
Enhver rekruttering indledes med et møde mellem med dig som kunde og relevante personer fra din organisation, hvor vi gennemfører en jobanalyse samt afstemmer profil, proces, metoder og tidsplan. Vi matcher konsulenten til opgaven således, at konsulenten har brancheerfaring og matcher stillingens niveau.

Vores kendetegn er en stærk proces- og konceptstyring

Det betyder for dig, at Actief Hartmanns arbejder efter stringente standarder og dokumenterede processer, som der foretages audits på årligt. Vi har gennem 20 år forfinet en detaljeret beskrivelse for hvert enkelt procestrin, indeholdende kritiske succesfaktorer.

Neden for er den overordnede proces, der strategisk beskriver seks faser for gennemførelse af en succesfuld rekrutteringsopgave:

 

De seks ovenstående faser uddybes i en dokumenteret rekrutteringsproces, som er beskrevet i detaljer gennem 31 trin.

For hvert trin er beskrevet indhold, værktøjer, IT, succeskriterier, intern SLA (Intern Service Level Agreement), tidsforbrug og tidsplan. Alle konsulenter trænes og certificeres i denne proces ved ansættelse og løbende.

Stærke standarder giver agilitet

Netop stærke standarder, som er indarbejdet i processerne betyder, at vi kvalificeret kan skabe skræddersyede løsninger for dig som kunde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet