Er du syg eller på anden vis forhindret?

Hvis du bliver syg, skal du altid ringe til Actief Hartmanns på +45 7020 0383. Kontorets åbningstid er kl. 06.00 – kl. 17.00, hvor du kan komme i kontakt med en konsulent. Sygemeldinger skal meldes pr. telefon – aldrig på sms eller på mail.

Husk at ringe – hver dag

Det er vigtigt, at du ringer til os hver dag i din sygdomsperiode, idet vi meddeler virksomheden, du arbejder hos, at du er syg. Du behøver derfor kun at ringe til Actief Hartmanns. Samtidig er det vigtigt, at du husker at indsende timeseddel på de dage, du er syg.

Du skal raskmelde dig senest kl. 14.00 dagen før, du starter på arbejdet igen.

Er du syg i mere end tre dage har Actief Hartmanns ret til at indhente en erklæring fra din læge. Endvidere fremsender Actief Hartmanns en Tro og Love erklæring, som du skal underskrive og sende tilbage til os.

Overholdelse af ovenstående regler er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge, hvis du er berettiget til dette jf. nedenstående.

Sygedagpenge

Du får udbetalt dagpenge under sygdom i overensstemmelse med gældende sygedagpengelov.

Hvis du har været ansat hos Actief Hartmanns i mere end 8 uger sammenhængende og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer, får du sygedagpenge udbetalt fra Actief Hartmanns.

Hvis du har arbejdet mindre end 8 uger, får du udbetalt sygedagpenge fra den kommune, hvor du bor, såfremt du er berettiget til dette.

Overholdelse af ovenstående regler er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge fra Actief Hartmanns.

Vikarhåndbogen – alt du skal vide

I Vikarhåndbogen kan du læse alt, hvad du har brug for at vide om at være vikar i Actief Hartmanns. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at kigge den igennem. Download dansk version og engelsk version.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet