Vi ser mennesket

Kulturen er vores styrke

Kulturen er vanskelig at indfange og beskrive. Kulturen skabes og genskabes hver dag. Ikke desto mindre ser vi kulturen i Actief Hartmanns, som en af vores største styrker, fordi den flyder udover organisationen og beriger og inkluderer kunder, kandidater, relationer og samarbejdspartnere.

Vi investerer i gode relationer, fordi vi mener, at relationer er bærende for tillid, innovation, forandringsparathed og er beskyttende for belastninger og arbejdspres. Vi tror på, at succes skabes i relationer og ikke af individer.

Det åbne konsulenthus

Det vil sige, vi deler vores viden i uformelle og formelle fora – såsom gratis GO’ morgenmøder, netværk, ressourcegrupper, white papers, blogs, artikler, mv. Vores viden skal der ikke gro mos på – den skal deles og vokse.

I Actief Hartmanns er der masser af liv, smil og kompetencer. Dørene og arbejdspladserne er åbne for kunder, kandidater og samarbejdspartnere, og vi co-creater fremtidens løsninger. Vi er en platform, hvor arbejdsmarkedets parter mødes uforpligtende til vidensdeling og sparring.

Actief Hartmanns er det samme som mangfoldighed, diversitet og socialt ansvar

Vi lægger vægt på…

…at spejle det arbejdsmarked, vi opererer i. Det vil sige, vi ønsker mangfoldighed og diversitet i Actief Hartmanns. Vi mener, at diversitet skaber større dynamik, mere kvalificerede processer og beslutninger samt accelererer udvikling og innovation – og dermed bidrager til en bedre dobbelt bundlinje.

Således er Actief Hartmanns:

  • Aldersfordelt fra 18 til 70 år
  • Nogenlunde ligeligt fordelt mænd og kvinder på alle niveauer i organisationen
  • Multikulturel arbejdsplads
  • Socialt inkluderende med medarbejdere ansat på andre vilkår end ordinære
  • Uddanner løbende elever

Menneskesyn

Vores menneskesyn er rammesættende for valget af vores metodiske og evidensbaserede grundlag at arbejde på. Derfor har menneskesynet i Actief Hartmanns en særskilt opmærksomhed.

Vores menneskesyn er ressource- og styrkebaseret

Vi arbejder for at tilføre og fremme allerede eksisterende ressourcer i mennesker såvel som organisationer. Vi fokuserer på, hvad vi kan frem for, hvad vi ikke kan.

Vi arbejder for, at styrkerne kommer mest muligt i spil. Tydelig bevidsthed om personlige og organisatoriske styrker giver det stærkeste mulige grundlag for forandring og retning.

Teoretisk metodegrundlag

Afledt af vores overordnede menneskesyn bygger vores metodegrundlag på nyeste forskning og efterprøvet teori inden for blandt andet positiv psykologi, neuropsykologi samt kognitiv teori og metode.

Du kan forvente

  • At blive mødt med et positivt menneskesyn
  • At blive mødt af konsulenter, som vil arbejde for at fremme ressourcer og styrker fremfor det modsatte
  • At vi evaluerer, analyserer, rådgiver, inspirerer, støtter, vurderer – men aldrig dømmer

Vil du vide mere?
Så kontakt:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet