Brug Tryghedspuljen, når du skal opsige medarbejdere – 5 punkter du skal vide om Tryghedspuljen.

Skal du opsige medarbejdere? Med Tryghedspuljen kan du som kommunal eller regional leder yde en ekstra indsats overfor medarbejdere, der afskediges som følge af besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller kapacitetsændringer. 

 1. Hvad er Tryghedspuljen?
 2. Hvornår kan du benytte dig af midlerne fra Tryghedspuljen?
 3. Hvad kan du bruge midlerne til?
 4. Hvordan søger du Tryghedspuljen
 5. Hvorfor bruge midlerne fra Tryghedspuljen i et samarbejde med Hartmanns?

1. Hvad er tryghedspuljen

Tryghedspuljen er en pulje med økonomiske midler, du kan søge til at hjælpe dine opsagte medarbejdere videre i karrieren. Du kan søge op til 10.000 kr. til eksempelvis karrieresparring, -afklaring og individuel rådgivning til medarbejdere, der bliver afskediget som følge af kommunale nedskæringer eller omstruktureringer.

2. Hvem kan søge Tryghedspuljen?

Den afskedigede medarbejder skal være kommunalt eller regional ansat for at du kan søge om midler gennem Tryghedspuljen. Den opsagte medarbejder skal have været fuldtidsansat, deltidsansat eller ansat i flexjob.

3. Hvornår kan du benytte dig af midlerne fra Tryghedspuljen?

Forløbet i Hartmanns skal være bestilt og opstartet indenfor opsigelsesperioden. Derfor anbefaler vi at I søger Tryghedspuljen straks efter opsigelsen er endeligt gennemført.

4. Hvordan søger du Tryghedspuljen?

På www.tryghedspuljen.dk finder du et elektronisk ansøgningsskema. Her finder du også yderligere information om selve ansøgningsprocessen. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores Commercial Director  Anders Kinnerup på telefon 4121 1317 som kan guide dig igennem ansøgningsprocessen med Tryghedspuljen.

5. Hvorfor bruge midlerne fra Tryghedspuljen i et samarbejde med Actief Hartmanns?

Vi har erfaring med at få kommunalt og regionalt ansatte hurtigt videre i karrieren efter en opsigelse med midler fra Tryghedspuljen. Hver 3. kommune samarbejder med os om håndtering af opsigelsesprocessen fra start til slut, træning af ledere og tillidsrepræsentanter i den værdige opsigelse, karrieresparringsforløb (outplacementforløb) til den opsagte og rådgivning før, under og efter opsigelsen.

Med rammerne fra Tryghedspuljen tilpasser vi forløbet individuelt til dine opsagte medarbejdere.

Fælles for de individuelle forløb er:

   • Alle tilbydes et uforpligtende indledende telefonmøde – og mulighed for at sige til eller fra.
   • Vi følger alle frem til det nye job – og de første 100 kritiske dage ind i jobbet.
   • Alle forløb bliver skræddersyet til den enkelte kandidat.

Kontakt vores Commercial Director  Anders Kinnerup på telefon 4121 1317  og hør nærmere om, hvordan du med Tryghedspuljen sender dine medarbejdere godt videre i karrieren uden at belaste økonomien yderligere.

Vil du vide mere?
Så kontakt:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet