Outplacement og masseopsigelser

Større fyringsrunder har større implikationer

Større opsigelsesrunder er forbundet med større omkostninger: Menneskeligt for dem, der fyres, for ledelsen og for de medarbejdere, som forbliver i virksomheden. Såvel som for organisationens videre image, økonomi og evne til at tiltrække talenter i fremtiden.

Vores ambition med ouplacement er:

  • At organisationen skal gå styrket igennem forløbet med forøget overlevelsesevne og konkurrencekraft.
  • At de involverede medarbejdere kommer styrket gennem en svær tid og orienterer sig mod et nyt jobliv.
  • At de forblivende medarbejdere og ledere nyorienterer sig og har en klar og tillidsfuld vej frem.

Situationer

Vi hjælper både private og offentlige organisationer med at komme godt igennem større opsigelsesrunder. Vi har erfaring med op til 500 samtidige opsigelser på samme – eller flere lokationer. Derfor kan vi tilbyde skræddersyede outplacement løsninger der er tilpasset forskellige situationer.

Actief Hartmanns tilbyder hjælp både før, under og efter opsigelser

FØR

Masseopsigelser kræver forberedelse, forberedelse og forberedelse.
Vi bidrager med rådgivning og sparring vedrørende planlægning, kommunikation internt og eksternt, forhandling med fagforeninger, træning af ledere mv.

UNDER

På dagen for opsigelserne er vi ofte tilstede med psykologisk kriseberedskab samt debriefing af medarbejdere og ledere. Generelt bidrager vi til, at dagen forløber så værdigt for alle som muligt.

EFTER bidrager vi med:

  • Informationsmøder til de opsagte på de relevante lokationer. Informationsmøderne handler både om forventede reaktioner, og hvad de står foran nu
  • Særligt tilrettelagte Newplacement-forløb for individer eller grupper
  • Projektledelse
  • Psykologisk hotline efter behov
  • Ledertræning i krisehåndtering og debriefing
  • Rådgivning og aktiviteter til at genoprette tillid, arbejdsmiljø og fremdrift i organisationen

10 gode råd til mellemlederen

De 10 gode råd er udviklet af Actief Hartmanns’ erhvervspsykologer med stor erfaring i kriseledelse.

1. Tag hensyn til, at fyringen ofte er en førstegangsoplevelse for den, der fyres – og at det føles dybt personligt

2. Tænk på, at opsigelsen for en tid vil ændre den berørtes livssituation radikalt, og der opstår en række spørgsmål hos den opsagte.

3. Sørg for at gøre opsigelsessamtalen kort og præcis

4. Vær forberedt på, at alt, hvad du siger bliver analyseret og fortolket – ofte irrationelt og følelsesbetonet

5. Sørg for at kommunikere respektfuldt og omsorgsfuldt, men også konsekvent. Fremstå fair – og så vidt muligt – frygtløs.

6. Husk, at den, der opsiges, ofte har brug for tid til at absorbere og acceptere sin nye situation

7. Vær forberedt på, at de opsagte medarbejdere kan reagere meget forskelligt. Nogen reagerer først senere, når opsigelsen for alvor er absorberet.

8. Sørg for, at du som leder er synlig og tilstedeværende i afdelingen/organisationen, så de øvrige medarbejdere føler en vis tilknytning til dig.

9. Vær professionel og hold din egen personlige situation ude af spillet. Det forventes af dig.

10. Vær varsom med, hvad du siger og foretager dig. De tilbageværende medarbejdere vil vurdere dig med kritiske øjne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet