Fastholdelse

Tilbyder du dine nøglemedarbejdere målrettet karriererådgivning?

I en tid hvor det kan være udfordrende at finde de rette medarbejdere er fastholdelse centralt. 

Fastholdelse er resultatet af flere elementer og indsatser. 

Det er en naturlig del af strategisk work force planning at identificere nøglekompetencer, funktioner og ressourcer – og blandt andet sikre fastholdelse, udvikling og/eller omplacering internt i forhold til fremtidigt kompetencebehov.

Værktøjerne er mange. Talentprogrammer, strukturerede udviklingssamtaler, kompetencemodeller, lederforløb, etc. 

Lige nu er der rift om flere medarbejdersegmenter, der er høj mobilitet på jobmarkedet, lav arbejdsløshed og mange medarbejdere kontaktes uopfordret med nye jobtilbud.

En del af fastholdelsen kan handle om hvorvidt der er passende udfordringer og udviklingsmuligheder internt for medarbejderen. Ligesom det kan handle om motivation og trivsel i bredere forstand.

Ved at tilbyde dine nøglemedarbejdere ekstern karriererådgivning, kan det blive klart for den enkelte om karrieren skal forsættes internt eller eksternt – vurderet op imod hvilke muligheder der er i virksomheden, ligesom evt tabt motivation og trivsel i bredere forstand kan identificeres og opbygges igen.

Vi tror på at denne afklaring kan minimere at medarbejderen søger nye udfordringer udenfor virksomheden, og i stedet genfinder motivation, udvikles, afklares og evt omplaceres i virksomheden med værdi for begge parter.

Skulle det modsatte være tilfældet tror vi på at medarbejderen trods samarbejdsophør bliver en stærk ambassadør og en del af jeres employer branding. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet