Boganmeldelse: Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling af Thomas Johansen, Thomas Specht og Henry Kleive er netop udgivet på Dansk Psykologisk forlag. Bogen er ét interessant bud på, hvordan ledere kan omsætte bæredygtighedensdagsordenen i praksis. Selvom bogen især koncentrerer sig om betydningen af kraftfulde spørgsmål, og selvom bogen ikke dækker spørgsmål om FNs verdensmål,  så udgør den alligevel et vigtigt bud på, hvordan mennesker i organisationer, kan skabe en bedre verden i fællesskab.

Bogen er en tæt skrevet bog, med mange dagsordener. Ved første øjekast kan den virke banal, til trods for dens mere end 250 sider, idet den især koncentrerer sig om vores sprog, og de spørgsmål vi stiller i den daglige organisatoriske praksis. Bogen er imidlertid alt andet end banal! På en rejse ind i både bæredygtighedsdagsordenen og ledelse, og med et udpræget blik for betydningen af kontekst og relationer tilbyder bogen:

  • Konkrete værktøjer til hvordan ledere kan arbejde med et helhedsorienteret mindset hvor fokus både er på verden, organisationen og mennesket
  • Bevidsthed om bæredygtighed, og hvordan dette abstrakte begreb bliver til daglig handling
  • En afhjælpning i fastlåste situationer, hvor forandring ikke lykkedes, hvor kommunikation er brudt sammen eller hvor samarbejde og innovationskraft skal forbedres

Selvom bogen vil for meget, i alt fra mange modeller til en bæredygtig verden, etik, mødekultur med fokus, social kapital, forretningsmodeller, værdiinnovation, strategi og praksisværktøjer til udvikling af organisationer, processer og individer, så holder den fast i sit systemiske og fagligt forankrede fokus. Bogens helt store styrke i de mange perspektiver er, at den insisterer på, at vi skal gøre noget sammen, for at kunne gøre noget for verden. Bogen gør det tydeligt, hvordan vi som ledergrupper og organisationer, kan facilitere en etisk, strategisk og ansvarlig dagsorden ved at anvende spørgsmål og metoder, som fremmer samarbejde og innovation.

Men hvordan?

Bogen er ét bud på, hvordan vi kan gå fra tanke til handling i den bæredygtige organisation. Husk her, at bogen har fokus på kraftfulde spørgsmål, og derfor dykker ned i måden vi samarbejder på i organisationer. Er samarbejdet i organisationer en forudsætning for at trives og kunne gøre noget for verden, så er bogen et af de første danske bud på, hvordan ledere kan arbejde strategisk, relationelt, procesorienteret og kulturelt med metoder som fremmer en mere bæredygtig verden. Her har bogen især fokus på det at stille kraftfulde spørgsmål i forbindelse med udvikling.

Når det kommer til de kraftfulde spørgsmål, så indledes bogen med at kortlægge hvad det vil sige at have et bæredygtigt mindset og stille kraftfulde spørgsmål, som undersøtter en etisk fordring. Ifølge forfatterne er det netop de spørgsmål vi stiller, som er midlet til mere innovative og bæredygtige løsninger. I anden del af bogen præsenteres en grundmodel, og en række værktøjer til at stille spørgsmål som involverer, motiverer og fremmer ejerskab og ansvarlighed i relationer og det levedygtige.

Bogen dækker ikke alt i den bæredygtige organisationsudvikling og ledelse. Blandt andet er dens ærinde hverken at undersøge udrulning og forankring af FN’s verdensmål eller demonstration af den viden som findes på området for psykosocialt arbejdsmiljø og et bæredygtigt arbejdsliv. For den erfarne læser af ledelseslitteratur og teori, er der dog rigeligt med praksisværktøjer i bogen, som netop kan kaste lys over nye handlemuliger, selv på disse tilgrænsede felter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet