At forebygge mentale skader er en holdsport

Hvad er det der gør, at vi nogle gange kan holde til det mest utrolige og andre gange knækker sammen?  Hvad er det, der gør at nogle organisationer er modstandskraftige, mens andre slås med sygemeldinger og stress? Militær- og krisepsykolog Rikke Høgsted giver en masse bud og svar med ”Grundbog i belastningspsykologi”. En ’must read’ for alle, der ønsker at blive klogere på, hvad et mentalt højrisikojob er. Og vigtigst af alt: Hvad du selv kan gøre for at reducere risikoen for mental nedslidning. Bogen er interessant for høj-risikoområder, men bør besøges af alle med interesse for det bæredygtige arbejdsliv.

Af Ditte Darko, erhvervspsykolog og Louise Dinesen, Chefpsykolog i Hartmanns

 

Hvad vil bogen?

Med ”Grundbog i belastningspsykologi” har psykolog Rikke Høgsted skabt et yderst læseværdigt og velskrevet bidrag, der sætter forebyggelse af mental nedslidning på dagsordenen. Men i modsætning til megen anden litteratur om resiliens og psykisk sundhed kommer bogen med en forfriskende reminder om, at forebyggelse af mentale skader er en ’holdsport’, der kræver, at alle på en arbejdsplads tager et medansvar og forstår deres rolle. Således er det ikke bare den enkeltes ansvar at holde sig mentalt ’fit’, hvorfor vores arbejde med fællesskaber får en ny betydning i forebyggelsesarbejdet. Bogen kommer med bud og svar på, hvorfor mennesker kan holde til ufatteligt pres, og hvorfor vi bukker under – og på hvad vi kan gøre for at forebygge belastning af mennesket i arbejdslivet. På den måde rejser bogen et relevant perspektiv for alle med interesse i psykisk arbejdsmiljø, ledelse og trivsel. Forfatterens hensigt er at dele sin mangeårige erfaring med belastningspsykologien og gøre sine læsere klogere på, hvorfor nogle mennesker og organisationer er modstandskraftige, mens andre slås med sygemeldinger, skader og stress. En af bogens helt store styrker er her, at den både tager afsæt i praksis, og samtidig er stærkt forankret i relevant psykologfaglig viden. Det er bogens pointe at uanset hvor mentalt stærk, kompetent og erfaren du er som medarbejder, leder eller chef – så er det umuligt at gå den lige vej igennem et mentalt højrisikojob. Rikke Høgsted minder dygtigt om, at det er menneskeligt at veksle mellem at være både tyk- og tyndhudet – og at kunsten er at få øje på faresignaler og risikofaktorer for at kunne genfinde balancen.

 

Påvirkningerne, reaktionerne, strategierne

Bogen henvender sig til mennesker, der arbejder i mentale højrisikojobs (fx læger, sygeplejersker, politifolk, socialrådgivere, nødhjælpsarbejdere, SOSU’er, ledere, psykologer, krigsfotografer osv.) –  det vil sige jobs, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller voldsomme begivenheder. Men den er absolut værd at læse for alle med en generel interesse i belastningspsykologi, psykisk sundhed, modstandskraft og krisehåndtering. ”Grundbog i belastningspsykolog” kan netop anvendes som en grundbog, der gør viden om kriser, belastning, mental sundhed nem for læseren at tilegne sig. I et moderne arbejdsliv, hvor kompleksitet, hastighed og følelsesmæssig belastning er høj, tilbyder bogen helt oplagte perspektiver for andre end målgruppen.

 

På pædagogisk vis er bogen inddelt i tre dele:

  • Del 1: Påvirkningerne  – hvad er det, der gør særligt indtryk?
  • Del 2: Reaktionerne  – hvordan mærker man det?
  • Del 3: Strategierne  – hvad hjælper at gøre?

 

I bogens første del introducerer forfatteren den såkaldte belastningsmodel, der giver et godt overblik over alle de forhold, der tilsammen er vigtige for at kunne vurdere risici og forebygge mental nedslidning. Anden del handler om de forskellige måder, mennesker reagerer på, når de udsættes for belastninger og traumer. I del 3 tager forfatteren fat på forslag til bæredygtige strategier, gode råd og ideer til, hvad man som organisation, leder, gruppe og individ kan gøre for at forebygge mental nedslidning.

 

Bogens styrker?

Bogens store styrke er dens både velskrevede, velkomponerede og pædagogiske tilgang til et komplekst vidensfelt. Rikke Høgsted formår at præsentere krise- og belastningspsykologisk viden på en engagerende, interessant og lettilgængelig måde. Herunder præsenterer bogen en række anvendelsesorienterede modeller og ideer til at spotte og forebygge mental nedslidning. Udover at bogen giver et aktuelt og interessant indblik i den menneskelige psyke, når den er mest presset, så inviterer bogen også til refleksion over, hvad man som individ, gruppe og organisation kan gøre fremadrettet for at understøtte egen og andres psykiske sundhed i et presset arbejdsliv.

 

Hartmanns vurdering

Grundbog i belastningspsykologi er oplagt læsning for både studerende, ansatte og ledere og til de fagpersoner, der til daglig arbejder med at skabe et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø. Udover at give specifik viden om belastningspsykologien er bogen en gave til alle professionelle, der hver dag står som vidner til mennesker i eksistentielle kriser – og bør dermed læses af alle, der har en interesse i at fremme egen og andres psykiske sundhed.

Vi giver ”Grundbog i belastningspsykologi” 5 ud af 5 Hartmanns mænd, fordi bogen på en lettilgængelig vis  – via faktuelle afsnit, illustrationer, modeller og anvisninger – formår at formidle aktuel og spændende viden på en interessant og vedkommende måde.

Vurdering Hartmanns mænd

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet