Når chefen træder ud af rampelyset

For at opnå indsigt i de reelle udfordringer medarbejderne slås med i hverdagen, bør lederen opleve dem på egen krop. Hartmanns sender hvert år topledelsen i praktik hos medarbejderne. Resultatet er ikke “blot” bedre ledere, erfaringen viser, at det styrker og skaber medarbejdernes handlekraft.

Er du en dygtig leder?

Dygtige ledere har indsigt i deres medarbejderes dagligdag og forstår de udfordringer og frustrationer, som de står over for på tværs af fagområder og lokationer.

Denne indsigt og forståelse for den menige medarbejders hverdag kan blive større, når ledere kommer ned fra elfenbenstårnet og deltager i den daglige drift på lige fod med deres medarbejdere. Kort fortalt får de indsigt i de problemstillinger, der ofte kræver, at de selv oplever udfordringerne på egen krop.

 

I Hartmanns har vi en flad organisationsstruktur med stort fokus på tværgående kommunikation, transparens, gensidig respekt og læring.  Derfor er vi fuldt ud bevidste om behovet for, at vores ledere forstår medarbejdernes udfordringer ved selv at have prøvet de forskellige arbejdsopgaver, som driften dagligt udfører.

Hartmanns’ strategiske ledere går over-cover

De fleste af os har nok set TV-udsendelserne, som hedder ”Chef-Under-Cover”, hvor topchefer tager ud ”under-cover” og arbejder som nye medarbejdere i virksomheden. I Hartmanns har vi siden 2010 haft et lignende initiativ.

 

Her går cheferne ikke ”under-cover”, men ”over-cover” da det sker i fuld åbenhed, hvilket er med til at skabe gennemsigtighed for såvel ledere som medarbejdere.

Her i uge 40 træder vores fem strategiske ledere derfor ud af lederrollen for en stund og bliver en integreret del af driften. De strategiske ledere er praktikanter på vores forskellige kontorer i hele Danmark, og får dermed indsigt i såvel de lokale, regionale og nationale opgaver og problemstillinger.

Sales director at an intern

Hvordan gør praktikant-rollen så lederne skarpere?

På baggrund af vores tidligere erfaringer holder vi liv i denne tradition, da det gør at:

  • Lederne opnår et bedre indblik i hverdagen
  • Lederne går forrest og understreger ønsket om den flade organisation med åben kommunikation på tværs af fagområder og lokationer
  • Lederne viser respekt for det arbejde, som udføres hver dag rundt om i virksomheden
  • Medarbejderne lærer lederne om håndtering af job, opgaver og hvorfor medarbejderne agerer som de gør

Kunsten at indtage den ydmyge rolle

Ved at indtage den mere ydmyge rolle som praktikant på vores forskellige lokationer, kommer lederne i endnu højere grad i øjenhøjde med medarbejderne, hvilket er med til at afmystificere ledelsen. For eksempel hjælper det vores ledere og medarbejdere på tværs af landet til bedre at forstå hinandens roller og opgaver. Under praktikken finder medarbejderne oftest også ud af, at lederne ”kun er mennesker”.

Ved at indtage en rolle uden ledelsesansvar læres lederen op af specialister på hvert deres fagområde, i dette tilfælde kollegaen i driften, og kommer i en situation, hvor det er lederen, der er på udebane. Dette er med til at skabe ydmyge, lyttende og empatiske ledere, der ikke undervurderer kompleksiteten i medarbejdernes udfordringer.

Lederpraktik gør medarbejdere handlekraftige

For at lederen kan få succes som praktikant, skal han eller hun derfor være i stand til ikke kun at lytte, men også forstå kollegaerne. Lykkes dette, vil det gøre det lettere for medarbejderen at føle, at han eller hun bliver hørt og anerkendt af en empatisk leder – såvel under praktikken, som i den efterfølgende dagligdag.

Dette fordrer en åben og transparent kommunikation samt dialog på tværs af organisationen. Det styrker handlekraften, da medarbejderne ikke bliver bange for selv at træffe kvalificerede beslutninger og tør konfrontere lederne med udfordringer, der bør løses.

Få konceptet

Vil du også opnå indsigt i, hvordan du bliver en empatisk leder? Så stjæl vores koncept og kickstart gennemsigtigheden i din organisation.

Er du i  tvivl om, hvordan du skal komme i gang med chef-over-cover konceptet?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet