Udflytning og outsourcing

Når en organisation udflytter eller outsourcer funktioner og arbejdspladser repræsenterer det en større kompleksitet både for organisationen og for medarbejderne.

Hartmanns har gennem årene været partner før under og efter i følgende typer processer:

  • Udflytning af produktion, kundeservice eller R&D til udlandet. Typisk med ønske om fastholdelse af medarbejdere gennem processen, vidensoverførsel fra danske medarbejdere til udenlandske medarbejdere samt i ”bølger” over 1-3 år
  • Udflytning af statslige arbejdspladser. Typisk med simultant tilbud til nuværende medarbejder om forflytning af job, ansættelse af nye medarbejdere samt Newplacement-forløb for medarbejdere, som vælger ikke at flytte
  • Outsourcing af funktioner til ekstern partner. Typisk med behov for vidensoverførsel fra de opsagte medarbejdere til medarbejdere hos den eksterne partner samt eventuel virksomhedsoverdragelse af udvalgte medarbejdere

Det brede perspektiv: Full-service-workforce-plannning

Idet vores kompetenceområder samlet involverer ansættelser, fastholdelse, udvikling og afvikling kan vi i endnu højere grad være din full-service partner i udflytnings- og outsourcing processer. Udover konkret hjælp med opsigelser, newplacement og projektledelse undervejs bidrager vi med en integreret løsning blandt andet med:

  • Ledertræning i forandringsprocesser undervejs
  • Vikarer, som dækker ind for medarbejdere, som får nyt job før tid
  • Ansættelse af nye medarbejdere på den nye arbejdsplads
  • Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø for fastholdelse af motivation og produktion under forløbet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gode råd og tips så du er klædt på til arbejdsmarkedet